• Leverandør av bransjetilpasset kompetanseutvikling
  • Målgruppe: Alle som arbeider med ledelse og salgsrelaterte oppgaver
  • Bransjeinnsikt - Kundeforventninger - Kundetilpasset argumentasjon

GLAVIN AS

Tilbyr praktisk og erfaringsbasert kunnskapstilførsel innenfor følgende hovedområder:


    • Ledelse
    • Salg
    • Motivasjon
    • Målstyring som arbeidsform

glavingraphglavinpuzzleglavinstats